Igangværende projekter

Note:

For alle projekter gælder det at yderligere informationer kan ses i bestyrelsens referater, og- eller i samt korrespondance der ligger mellem bestyrelsen og andre parter i et givent projekt.
Ønskes der nærmere indsigt i referater eller information, kan der rettes henvendelse til Rårup og Omegns Lokalråd her >>>

 

Rårup Hallens Kultur- og Fritidshus

I foråret 2016 blev en ide der længe har været diskuteret en realitet som konkret projekt. Et udvalg med deltagere fra Rårup Hallen - Skjold Sognegård - Rårup Sognegård - Rårup og Omegns Lokalråd - Hedensted Kommune, og foreløbig de drivende kræfter i projektet.

Læs mere om projektet gennem mødernes referater her >>>  

 

12 Informationsskilte opsættes i Rårup og omegn.

I 2015 iværksatte Rårup og Omegn et der projekt der skulle højne informationsniveauet i lokalområdet. Det blev bl.a. besluttet at indkøbe et større antal skilte som skal opsættes 12 forskellige steder i lokalområdet.

Nu venter vi blot på en godkendelse af projektet hos kommunen. Vi forventer en afklaring i første halvår 2016.

Så snart en godkendelse er klar vil skiltene blive indkøbt og sat op på de godkendte placeringer. Herefter kan de tages i brug af interessenter i lokalområdet.

Læs om projektet her >>>

 

21 udsigts bænke opsættes i lokalområdet

Opdateret den 27. maj 2016

I 2014 iværksatte Rårup og omegns lokalråd et projekt under titlen "Aktive bænke". Projektet har ændret sig en del fra de første tanker og til nu; men fakta er at der nu er indkøbt foreløbig 21 bænke som beskrevet i den vedhæftede beskrivelse.

Læs meget mere her >>>