Projekt Rårup Fællesvarme

20. oktober 2023

Takstblad, spørgsmål og svar


Tilslutningsaftale
 

01. marts 2023

Tilkendegivelse til Termonet kan afgives her...

Nåede du ikke med til borgermødet den 1. marts?

Eller det kunne også være der var nogen af de mange oplysninger som du gerne vil have frisket op??
Så kommer "referatet" af det som blev gennemgået på borgermødet:
"Rårup Fællesvarme informationsmøde - referatet"

Hvis man har lyst til at dykke ned i beregninger og forudsætningerne på det der blev præsenteret, så er her forundersøgelsen fra NIRAS
"Niras Screening Fællesvarme - Rårup"

Og på mødet blev der snakket om en prisudregner, hvor man selv kunne taste egne oplysninger ind i. Den er her:
"Simpel prisudregner Rårup 2023"

Prisudregneren kan kun anvendes ifm. excel. 

07. februar 2023

Sæt ❌️ i kalenderen 1/3-2023.

Der afholdes borgermøde i Rårup Sognegård kl. 19 angående fællesvarme projektet. Der vil blive omdelt invitationer hurtigst muligt, men hjælp gerne med at dele budskabet til din nabo og andre af byens borgere.

24. november 2022

Orientering ang. Rårup Fællesvarme Rårup 24. november 2022 

Kære borger i Rårup.

Hermed en kort opdatering fra bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a.

På stiftende generalforsamling den 6. september 2022 blev bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a stiftet og konstitueret.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen arbejdet på at få klarlagt en række spørgsmål, der har været stillet under projektets opstart; der er blevet etableret en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet, og der er ansøgt opstartsmidler fra to forskellige klimapuljer til at dække udgifter til en bestyrelses-ansvarsforsikring samt til ekstern rådgivning til gennemgang af entreprisekontrakten fra &Green Project ApS.

På baggrund af den eksterne rådgivning samt juridisk bistand fra Hedensted Kommune har bestyrelsen valgt at opsige samarbejdet med &Green Project ApS.

Rårup Fællesvarme A.m.b.a er bygherre på fællesvarmeprojektet og dermed ansvarlig for alle forhold, inklusiv de økonomiske forhold, under projektets etablering.

Det er derfor utrolig vigtigt, at bestyrelsen underskriver en fyldestgørende kontrakt, der overholder gældende lovgivning om forsyningsvirksomhed.

Dette kunne bestyrelsen desværre ikke komme i mål med i samarbejde med &Green Project ApS.

Bestyrelsen har allerede kontakt til nye samarbejdspartnere, således Rårup Fællesvarme stadig kan blive en realitet.

Der vil blive igangsat en screeningsanalyse i januar 2023 for at sikre at den bedste løsning vælges, både teknisk, men også økonomisk, da dette vil få indflydelse på Rårup Fællesvarmes fremtidige drift.

I januar vil der blive afholdt et borgermøde (nærmere info følger), hvor der vil blive præsenteret et nyt projektforslag samt en overordnet tidslinje for projektet.

Bestyrelsen håber på stor opbakning, således vi sammen kan få succes med etablering af Rårup Fællesvarme.

Du er desuden altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis der opstår spørgsmål. 

Med venlig hilsen  -  Bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a. 

_____________________________________________________ 

BESTYRELSEN:

Formand - Halldór Ómarsson
Mobil: 93637672
Mail: halldoromars@gmail.com

Næstformand - Rikke Klitgaard Hermann
Mobil: 22775767
Mail: rikkeklitgaardhermann@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - Henrik Krogsgaard
Mobil: 42167705
Mail: henrik.krogsgaard@jyde.dk

Bestyrelsesmedlem - Kim Sørensen
Mobil: 
Mail:

Bestyrelsesmedlem - 
Mobil: 
Mail:

Suppleant - 

Termonetdanmark300px

Skaermbillede 2023 03 03 091444

Skaermbillede 2023 03 03 091527

Nyheder og arrangementer