Vedtægter mv.

Kort om lokalrådet

Formålet med Rårup og Omegns Lokalråd
Rårup og omegns lokalråd har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Rårup og omegns lokalråd skal virke som koordinator, ide- og igangsætter for samarbejde i lokalområdet.

Landdistriktsudvikling
Det er kommunens vision, er at være en vækstorienteret landkommune, hvor udviklingen tager udgangspunkt i det lokale samfunds muligheder.
Landdistriktsudvikling

Kommunen har udarbejdet udviklingsplaner for udvalgte landsbyer i samarbejde med lokalrådene. Livet og udviklingen i landdistrikterne skal understøttes gennem inddragelse af borgerne og de lokale ressourcer i landsbyerne.

Udviklingsplanerne kan være med til at styrke eksisterende netværk i landdistrikterne og opbygge nye samarbejder og netværk mellem landsbyer, der ligger tæt på hinanden.

Landdistriktsudvikling i Hedensted Kommune

 

Vedtægter Rårup og Omegns Lokalråd

På borgermøde den 25. februar 2013 blev følgende vedtægter vedtaget.

Læs vedtægterne her >>> 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen

Note tilføjet pr. 10. marts 2015.

 

Interessegrupper omkring Rårup og Omegns Lokalråd

Nedenstående foreninger, klubber og institutioner er interessegrupper ifbm. Rårup og Omegns Lokalråd.

Disse medlemmer repræsenterer ca. 1.000 vælgere i Rårup og omegn, samt en ubekendt ikke ubetydelig mængde af meningsdannere langt udenfor vort område.

Foreninger:

Aktivitetscenter Kirkedal
RAS Rårup Amatørscene
DDS Spejderne
Gramrode Gadelys- og Grundejerforening
Horsens Flyveklub
KFUM Spejderne
Klejs Borgerforening
Rårup GIF
Rårup Hallen
Rårup Jagt Forening
Rårup, Klejs og Skjold Kirker og Menighedsråd
Rårup, Glud, Skjold, Hjarnø Lokalarkiv
Rårup Pensionistforening
Rårup Sognegård
Rårup Vandværk
Skjold og Omegns Beboerforening
Skjold Sognegård
Støtteforeningen Danmarks Ferguson museum

Institutioner:
Rårup Børnehus (Børnehave og Vuggestue)
Rårup Skole og SFO
Rårup Plejehjem (Plejecenter Kirkedal)

Opdateret 16. marts 2016.