Generalforsamling Rårup GIF 25. januar 2023

4. januar 2023

Der Indkaldes hermed til Generalforsamling i
Rårup Gymnastik og Idrætsforening


Onsdag d. 25-1-2023 kl. 19:00
i Rårup Hallens Cafeteria


Dagsorden i følge vedtægterne


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen


P.b.v.
Frank Kristoffersen
Formand
Rårup GIF