Orientering ang. Rårup Fællesvarme Rårup 24. november 2022

24. november 2022

Kære borger i Rårup.

Hermed en kort opdatering fra bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a.

På stiftende generalforsamling den 6. september 2022 blev bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a stiftet og konstitueret.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen arbejdet på at få klarlagt en række spørgsmål, der har været stillet under projektets opstart; der er blevet etableret en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet, og der er ansøgt opstartsmidler fra to forskellige klimapuljer til at dække udgifter til en bestyrelses-ansvarsforsikring samt til ekstern rådgivning til gennemgang af entreprisekontrakten fra &Green Project ApS.

På baggrund af den eksterne rådgivning samt juridisk bistand fra Hedensted Kommune har bestyrelsen valgt at opsige samarbejdet med &Green Project ApS.

Læs mere her >>>>>