Velkommen til Rårup og Omegn

Borgerbudget 2018

Har du en god ide til et eller flere lokal forankret projekter?

Rårup & Omegns Lokalråd får i 2018 tildelt 50.000 kr. som skal anvendes til borgerbudgettering.

”Borgerbudgettering er en proces og metode for demokratisk drøftelse og beslutningstagning hvor lokale borgere beslutter, hvordan man skal anvende en lille del af det offentlige budget.”

Lokalrådet udvælger en styregruppe som skal fastlægge rammerne for projekterne, hvor der indkaldes til borgermøde i januar/februar for ide og udvælgelse af projekterne (styregruppens opstartsmøde er den 27. november)

Er du interesseret i at være med i styregruppen, er du meget velkommen til at sende en mail til Rårup & Omegns Lokalråd på kristian@pebelvej.dk – Se nærmere på www.rårup.dk og www.skjoldborger.dk

Rårup, meget mere end du tror!

Landsbyen med Skole, Børnehus (Børnehave & Vuggestue), Kirke, Flyveplads, Danmarks Ferguson-museum, Galleri, Idrætshal, Legetøjssamling, Lokalarkiv, Sognegård,  Spejderhytte og mere end 25 lokale erhvervsvirksomheder i området, store som små.

Rårup er en lille landsby med et stort sammenhold. Rårup har meget at byde på, også ting du slet ikke ville tro der ville være plads til, eller fungere i en landsby.
Rårup kan tilbyde dig Skole for dine børn til og med 6 klasse, SFO, Børnehus med børnehave og vuggestue, dagplejepladser og for de ældre et velfungerende plejehjem som er udvidet og nyrenoveret for få år siden.

Hvis du bosætter dig i Rårup, har du alle muligheder for at få medindflydelse på byen og områdets fremtid. Med et rigt foreningsliv, og med et lokalråd der er bygget op omkring disse foreninger, har alle i Rårup en stemme der bliver hørt.

Foreningslivet lever i bedste velgående, og mere end 20 vidt forskellige foreninger har rod i Rårup.

Sidst; men ikke mindst, har vi ansat en Bypedel med base i børnehuset. Nytænkning? måske... men det har stor betydning at byen sammen kan enes om at træffe beslutninger til gavn for alle.

Anmeld fejl og mangler. "Giv os et Praj"

Giv et praj – om veje og grønne områder.

Her kan du indberette fejl og mangler på veje og grønne områder, f.eks. ødelagte vejskilte, henkastet affald eller huller i vejen. Hvis du ser ødelagte vejskilte, henkastet affald eller huller i vejen, vil vi meget gerne have besked.

Brug Hedensted Kommunes hjemmeside her >>>

Ønsker til trafiksikkerheds-foranstaltninger

Ønsker til trafiksikkerhedsforanstaltninger kan indberettes i borgermodulet her >>>  

Dette link anbefaler vi meget at man bruger, så vil ønskerne blive vurderet ud fra kriterierne og sammen med de øvrige ønsker og det afsatte budget.

Huse mv. til salg i Rårup og Omegn. 

Fortove og Asfalt på Bakkedalsvej
Fortov 27

Opdatering af sagen pr. 4. juni 2016 her >>> 

Rårup GIF fylder 100 år i 2016
100 Aar I 2016

Læs mere her >>>

Bumper Balls, Promillebriller og Pay - Play
Hallen2

Rårup Hallen har det hele. Læs mere her >>>