Trafiksikkerhedsplan for Rårup og Omegn

7. september 2016

Information til alle borgere i området.

I forbindelse med lokalrådsmødet den 6. september blev der behandlet en anmodning fra borgere på Ravnholtvej. Vi fandt vi det derfor nødvendigt at genopfriske informationer om den lokale trafiksikkerhedsplan.

Ved udarbejdelsen af den gældende trafiksikkerhedsplan 2013-17, var alle lokalråd inviteret til 3 møder fordelt i kommune, hvor de arbejdede i workshops omkring deres lokalområder. Rårup var også repræsenteret på mødet.

Resultaterne af deres arbejde indarbejdede vi i trafiksikkerhedsplanen, men kun de områder der indeholdt de opstillede kriterier er prioriteret i vores bruttoliste af lokaliteter, hvor der skal etableres foranstaltninger. Kriterierne for udpegning af lokaliteter kan også ses i trafiksikkerhedsplanen under projekter - prioriteringsmodel her >>>

Ønsker til trafiksikkerhedsforanstaltninger kan indberettes i borgermodulet her >>>   Dette link anbefaler vi meget at de bruger, så vil ønskerne blive vurderet ud fra kriterierne og sammen med de øvrige ønsker og det afsatte budget.

Helt konkret er der i Rårup efter trafiksikkerhedsplanen blevet reetableret et bump v. skolen. Kirkedalsvej.

Anmodningen fra Ravnholtvej vil blive fremsendt jf. ovenstående.