Sagen om den forsvundne bænk er nu løst!

17. august 2016

17. august 2016

Efter vores efterlysning om informationer der kunne føre til opklaring af "mysteriet om den forsvundne bænk", er der kommet adskellige informationer fra borgere i byen.

Informationerne har ikke direkte kunnet føre til opklaring af hvem der har fjernet bænken; men de peger i visse retninger.

Hvor om alting er, er bænken idag pludselig observeret dukket op på sin gamle plads. Dejligt at borgerne nu igen kan holde et lille hvil når turen går op ad Bakkedalsvej mod kirken.

Tak til den/de der har "plantet" bænken igen.

Med venlig hilsen - Lokalrådet

Fundet Baenk

15. august 2016

Så mangler der kun bænken på Bakkedalsvej...
 
Det ser ud til at Kommunens fortovsprojekt er afsluttet på Bakkedalsvej - desværre så blev kantsten ikke rettet op i denne omgang.

Nu mangler vi så vores bænk på Bakkedalsvej.

Asger P. på Kirkedalsvej har kontaktet Lokalrådet om vi kender noget til den bænk der er droppet af på han adresse.
Vi mener at der kan være tale om den bænk der tilfældigvis mangler på Bakkedalsvej, og som entreprenøren må have flyttet under fortovsprojektet.
Kommune og entreprenør mener ikke at have flyttet bænk og slet ikke dumpet den hos Asger P.

Hvem ved noget ??

Henvendelse til lokalrådets formand:
Flemming Fredskilde på telefon: 23832060

Med venlig hilsen - Lokalrådet

Manglende Baenk

Baenken 

3. juni 2016

Nu har arbejdet været i gang de sidste uger, og det skrider frem; men kantsten bliver tilsyneladen ikke rettet op.

Kan det da være rigtigt? ....

Se de siste 4 billeder, eller gå selv en tur  -  altså hvis du tør..

 

23. maj 2016

Så nåede vi jo medio maj, og på magisk vis er der i uge 19 dukket rigtig mange huller op i fortovet.

Om det er en meget sjælden mulvarpeart der huserer på Bakkedalsvej, eller om det skulle være en entreprenør der har tagert prøver og efterfølgende undladt at afmærke / afspærre, vides i skrivende stund ikke.

Se de sidste 5 billeder eller gå entur på Bakkedalsvej. MEN PAS PÅ HULLERNE!

 

NYT den 7. april 2016!

Efter at have rykket lidt i Hedensted kommune igen, kom der følgende svar fra Infrastruktor og transport:

"

Tak for din henvendelse.

Vi er klar over problematikken. Vi har derfor, her i foråret aftalt med entreprenøren om, at færdiggøre projektet fra medio maj 2016.

Med venlig hilsen  -  Infrastruktur og Transport

"

Ny asfalt på Bakkedalsvej i Rårup - men hvad skete der lige med fortovet?
 
I efteråret er der kommet ny belægning på Bakkedalsvej i Rårup, og i den forbindelse er fortovet blevet "renoveret".

Fortov efter renovering!
Billeder viser standarden forfortovsrenovering i udkants-Hedensted....

  • en del af fortovet er lagt om med højdeforskelle på op til 8cm på fortovsfliser, sten og kantsten.
  • manglende asfalt på fortov.
  • 10cm dybe huller
  • store revner og løst asfalt
  • niveau på fortov undervejbelægning
  • med førligheden som indsats atbenytte fortov


Svar fra Hedensted Kommune: 

Leder, Michael Laursen af infrastruktur og transport ved Hedensted Kommune :
"Renoveringen af Bakkedalsvej er ikke færdig. Vi måtte stoppe i efteråret, fordi det ikke kunne nås inden vinteren, og der blev derfor blot lavet en midlertidig afslutning som skulle holde til i år.  Der mangler at blive lavet nogle afvandingsarbejder i asfaltfortovet, som derfor skal graves op og have lagt nogle rør ned. Der vil derefter blive lagt et fortov hele vejen op til kirken eller hvor det eksisterende starter i dag. Arbejdet vil blive udført som en del af vejvedligeholdelsen i 2016."

I må også meget gerne kontakte mig, så vil jeg gerne følge op på noget. Her er også et link til kommunens hjemmeside, hvor man kan give et praj om fx huller i veje og fortove).:

http://www.hedensted.dk/borger/trafik,-veje-og-koersel/veje/giv-et-praj