Borgerbudget 2018

14. november 2017

Har du en god ide til et eller flere lokal forankret projekter?

Rårup & Omegns Lokalråd får i 2018 tildelt 50.000 kr. som skal anvendes til borgerbudgettering.

”Borgerbudgettering er en proces og metode for demokratisk drøftelse og beslutningstagning hvor lokale borgere beslutter, hvordan man skal anvende en lille del af det offentlige budget.”

Lokalrådet udvælger en styregruppe som skal fastlægge rammerne for projekterne, hvor der indkaldes til borgermøde i januar/februar for ide og udvælgelse af projekterne (styregruppens opstartsmøde er den 27. november)

Er du interesseret i at være med i styregruppen, er du meget velkommen til at sende en mail til Rårup & Omegns Lokalråd på kristian@pebelvej.dk – Se nærmere på www.rårup.dk og www.skjoldborger.dk