Generalforsamling i Rårup Vandværk

16. juli 2020

GENERALFORSAMLING RÅRUP VANDVÆRK

Torsdag den 16. juli kl. 2020 kl. 19:00 i Rårup Sognegård

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vedtægterne kan ses på www.raarupvandvaerk.dk

Forslag til dasgordenen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen: Indkomne forslag kan ses på vandværkets hjemmeside.

Der bliver informeret om SMS service på generalforsamlingen

info@raarupvandvaerk.dk

Bestyrelsen