Generalforsamling i Rårup Gymnastik -og Idrætsforening

25. oktober 2018

 

 

Der indkaldes herved til Generalforsamling i Rårup Gymnastik -og Idrætsforening

Torsdag den 24. Januar 2019 kl. 19.30 i Rårup Hallen.


Dagsorden iflg. Vedtægter

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle udvalgsmedlemmer, trænere, ledere samt medlemmer til at møde frem til generalforsamling.

Bestyrelsen