Generalforsamling Aktivitetescenter Kirkedal 22. februar

22. februar 2018

De frivillige ved Aktivitetscenter Kirkedal afholder

Generalforsamling torsdag den 22. februar kl. 16.30

på plejecenter Kirkedal.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Med venlig  hilsen

Ingeborg Jørgensen