Projekt Æsken

20. marts 2023

Skiltet med projekt Æsken har efterhånden stået ved hallen et godt stykke tid, og det er ved at være tid til en opdatering.

Projektet har fra starten været planlagt som en flytning af sognegården til ny lokaler placeret ved hallen. Ud fra dette blev der udarbejdet et flot projekt, som vores daværende rådgiver mente vil være nemt at få fondsstøtte til.
Tiderne med Corona, krig og generelle besparelser og meget andet har vist at dette ikke er virkeligheden mere. Da tiderne også har gjort at der er mindre aktivitet i hallen, arbejder vi p.t på at få skabt et økonomisk og indholdsmæssigt grundlag for et mindre projekt. De penge og støtte tilkendegivelser der er i projektet er fortsat registreret og indeholdt i projektet, som vi stadig arbejder på at får virkeliggjort.

Opdatering følger - vh/Bo Kent Sørensen

______________________________________________________

 

Nedenstående var de første spæde tiltag:

 

11. oktober 2016

Råruphallens Kultur- og Fritidshus indkalder til info/ide møde i Råruphallens cafeteria.

Tirsdag 11. oktober kl. 19.30

Alle er velkomne denne aften for at bidrage med ideer eller blot høre nærmere om projektet.

Vi vil også meget gerne høre fra foreninger som kan se en mulighed for at benytte nye lokaler. 
 
Med Venlig Hilsen - Flemming Fredskilde
23832060
fredskilde.raarup@privat.dk

27. april 2016

I foråret 2016 blev en ide der længe har været diskuteret en realitet som konkret projekt. Et udvalg med deltagere fra Rårup Hallen - Skjold Sognegård - Rårup Sognegård - Rårup og Omegns Lokalråd - Hedensted Kommune, og foreløbig de drivende kræfter i projektet.

Læs mere om projektet gennem mødernes referater her >>>

Nyheder og arrangementer